फिल्म समिक्षा – Sarangi News
नानुक अफ द नर्थ : मस्तिष्क भन्दा ज्यादा हृदय छुने वृत्तचित्र
  चैत्र २७, २०७८ आइतबार 243 Views

नानुक अफ द नर्थ : मस्तिष्क भन्दा ज्यादा हृदय छुने वृत्तचित्र

जुन गन्तव्यमा पुग्न सहज यात्रा बनेको हुदैन् । सरल रस्ता पनि हुदैन् । अर्थात गन्तव्य छ । यात्रा र यात्री छैन् । यात्री पनि आफै


TOP